Hvidovre Lokalforening

Nyheder

Frie Børnehaver og Fritidshjem i Hvidovre

Lokalforening for Frie Børnehaver og Fritidshjem i Hvidovre er paraply for 11 daginstitutioner.

Foreningen samarbejder med kommunen og andre foreninger om at videreudvikle daginstitu-tionsområdet i Hvidovre.

Kontakt os

BLIV MEDLEM

Det koster kun 90,- om året, og pengene går til arrangementer for børn i vore institutioner i Hvidovre – fx Lille Grundlovsdag og lignende.

Medlemskabet er for alle - forældre, bedsteforældre og andre med relation til børn i vore institutioner, samt ansatte i institutionerne m.fl.

Bliv medlem her

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

* = Obligatorisk felt

Kongres i Frie: Ekstra næstformand og ny kommunikationskanal til institutioner på vej

Kongressen i Frie løb af stablen fredag den 21. og lørdag den 22. oktober i Odense. Fredag eftermiddag stod i børnenes tegn med fokus på hjernens udvikling hos vuggestuebørn og en præsentation af Fries nye medarbejdere på det pædagogiske og psykoterapeutiske område.

Lørdag afvikledes den officielle kongres, og i hovedbestyrelsens beretning, som blev godkendt, vakte introduktionen af en ny kommunikationskanal størst interesse og debat i salen. Systemet, der hedder Immenso Frie Kidz, kan både fungere som intranet for forældre, en hjemmeside, et administrationsværktøj for leder og formand, et redskab for bestyrelsen og meget mere. Et af de værdifulde funktioner er en real-time opdatering af forbrug og lønsimulering mm. Systemet skulle blive tilgængeligt medio 2015 – til en årlig pris på 3000,-.

En vedtægtsændring, der oprettede en ekstranæstformandpost, blev vedtaget, og  der var nyvalg til hovedbestyrelsen. Set i lyset af udfordringerne i lokalforeningen valgte Michael Aage Jensen ikke at genopstille til HB.

Noter fra medlemsmøde/bestyrelsesmøde 30-9-2014

Noter fra medlemsmøde/bestyrelsesmøde i lokalforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i Hvidovre, tirsdag den 30-09-2014. Ref. Michael

Fremmødte: 10 personer. Medlemstal 25.

 1. Jan orienterede om udviklingen i Frie. Der kom et ubehageligt brev fra anonyme tidligere medarbejder, Frie reagerede i sober god tone. Der er gode takter i Frie, rigtigt gode nyhedsbreve og god service mht. til personalejura. I Rosenhøj er erfaringerne med sundhedsordningen til medarbejderne og psykologordningen gode. Der er stadig lidt uro i regnskab, men Jan har haft en god snak med regnskabschefen.
 2. Michael orienterede om Fries kongresforberedelse, heriblandt forslag om en 2. næstformand. Desuden er han med i Visionsudvalget under HB, der har en arbejdsplan med på Kongressen med fokus på undersøgelse af forskelle på selvejende og kommunale institutioner, samt hvad der gør at nogle lokalforeninger er mere aktive end andre.
 3. Vi skal lave flere aktiviteter i lokalforeningen, bl.a for at få flere medlemmer, blive mere anerkendt og præge synet på de selvejende institutioner i Frie. Der skal være aktive til at skabe arrangementerne, Michael taler med Jan om dette.
 4. Vi har digitaliseret medlemskommunikationen, således at der ikke sendes breve ud mere. Alle skal tilmelde sig nyhedsbrevet på http://hvidovre.frie.dk
 5. Samarbejdsrådet for Selvejende bestyrelsen” – SRS – Jan og Michael er fremover Fries personer i rådet. Jan meddeler dette til kommunen.
 6. Mødeplan for 2015: kommer senere.
 7. Arrangement – ideer til 2015: Skilsmissebørn (ekspert i frie), digitalisering af børnene (måske også en ekspert gennem frie), mad og børn, demokrati og børn. Samt selvfølgelig Lille grundlovsdag.
 8. De selvejende i Hvidovre har lavet 7 samarbejdspunkter, som skal styrke dem og gavne børnene – bl.a. fodboldturnering, fælles brug af spejderhytten, besøg på Solgården, fælles kursusaftner for medarbejdere mm.
 9. Evt: Det aftaltes at ringe samen ang. transport til Kongressen.
  Jan sender link til referat fra generalforsamling til Joan.
  Michael sender alle mails fra nyhedslisten til Joan.

Kom til medlemsmøde i lokalforeningen d. 30. september 2014

Nyt fra lokalforeningen Frie Hvidovre 16.9.2014:

Hej

Vi holder møde den 30.9.2014, hvor alle medlemmer er velkommende. Mødet afholdes:

Børnehuset Rosenhøj, Kettegård Allé 12, 2650 Hvidovre

Vi starter kl. 17.00 og forventer at slutte kl. 18.00

Der vil efterfølgende være bestyrelsesmøde .

Dette brev vil være det sidste der bliver sendt ud til jer pr. post, da vi i lighed med hele den offentlige sektor starter op med digitalisering. I kan på vores hjemmeside tilmelde jer vores nyhedsbrev, så I fremadrettet får diverse informationer fra os. Ellers må vi bede jer om at orientere jer gennem hjemmesiden om hvad der sker af aktiviteter .

På mødet vil vi gerne i dialog med medlemmerne om, hvordan vi kan aktivere vores forening. Vi vil meget gerne høre jeres forslag til, hvordan vi kan bruge vores forening så vi får inddraget jer og kommende medlemmer.

En stor del af vores identitet som selvejende institutioner er, at vi har forældreinddragelse og vi har en organisation af frivillige, der vil være med til at gøre en forskel.

I er meget velkommende til at sende mig en mail med ideer, hvis I ikke har mulighed for at deltage på mødet.

Så vil jeg forlægge dem for bestyrelsen

Med venlig hilsen

Jan Friis-Andersen

Formand Lokalafdelingen Frie Hvidovre